Musician's gear!!!

Όποιο όργανο και να επιλέξεις στη σχολή μας σε "εξοπλίζουμε" κατάλληλα με την απαραίτητη γνώση που χρειάζεσαι ως μουσικός του 21ου αιώνα. Γι΄αυτό και σε κάθε πρόγραμμα σπουδών θα βρεις μια πληθώρα γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων που διερύνουν τους μουσικούς σου ορίζοντες πέρα από τα συνηθισμένα. Θεματικά εργαστήρια(π.χ μουσικής τεχνολογίας, σύγχρονου πιάνου, ρυθμολογίας, σολιστικών δεξιοτήτων, marching drums, acoustic blues κ.α.), σεμινάρια από διακεκριμένους μουσικούς,ομαδικά μαθήματα πιάνου για όλους, μουσικά σύνολα και εννοείται μαθήματα θεωρητικών, σολφέζ και ακουστικής αναγνώρισης χορωδιακά σύνολα διαφόρων επιπέδων και ηλικιών, καθώς επίσης και πλούσιος υλικοτεχνικός εξοπλισμός που βρίσκεται στη διάθεση σου, συνοδεύουν τις σπουδές σου και κάνουν τη μουσική εκπαίδευση εμπειρία ζωής!

Κοινοποίηση σελίδας

Σύγχρονη κιθάρα!

Η ακουστική(ή ηλεκτρακουστική) και η ηλεκτρική κιθάρα είναι δύο όργανα πολύ συναφή μεταξύ τους. Η σπουδή τους είναι κατά το πλείστον κοινή, γι΄αυτό και σε όλη τη σύγχρονη βιβλιογραφία τα βιβλία για τα είδη αυτά είναι κατά βάση κοινά με τις ανάλογες προσαρμογές. Για το λόγο αυτό στη σχολή έχουμε ενοποιήσει τη σπουδή της ηλεκτρικής και της ακουστικής κιθάρας. Αυτό σημαίνει ότι ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να διδαχθεί ταυτόχρονα και τα δύο όργανα. Παρακάτω δίνεται αναλυτική περιγραφή για το κάθε όργανο ξεχωριστά!

Ακουστική κιθάρα

Η ακουστική κιθάρα αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή όργανα στις προτιμήσεις των νέων σπουδαστών. Παρ' όλες τις ομοιότητες της με την κλασική κιθάρα διαφέρει ως προς την κατασκευή της. Η πιο ορατή διαφορά για κάποιον "άπειρο" είναι οι συρμάτινες χορδές που χρησιμοποιούνται στην ακουστική σε αντίθεση με την κλασική κιθάρα  που φοράει 3 πλαστικές και 3 συρμάτινες χορδές. 

Είναι όργανο με τεράστιο μαθησιακό ενδιαφέρον διότι έχει πολλά πεδία εφαρμογής. Η σπουδή της είναι πιο απλή από αυτή της κλασικής και δεν είναι αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος, που σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να πάρει κρατικό τίτλο σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα) .

Κατά τη διάρκεια φοίτησης οι σπουδαστές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την κιθάρα όχι μόνο ως όργανο συνοδείας αλλά και ως σολιστικό. 

Συνολικά τα επίπεδα σπουδών είναι 3 με μέγιστο αριθμό φοίτησης τα 3 έτη για κάθε επίπεδο! Σε κάθε επίπεδο ο μαθητής αξιολογείται συγκεντρώνοντας  βαθμούς(grades), 3 σε κάθε επίπεδο. Το κάθε grade αντιστοιχεί σε επίπεδο μουσικών γνώσεων με τα αντίστοιχα grades ευρωπαϊκών μουσικών πανεπιστημίων και στις περισσότερες των περιπτώσεων το ξεπερνάει, έτσι η σπουδή εναρμονίζεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα! Με την απόκτηση κάθε grade δίνεται ανάλογη βεβαίωση σπουδών.

Μετά την ολοκλήρωση του 3 επιπέδου χορηγείται βεβαίωση αποφοίτησης!

Καθόλη τη διάρκεια σπουδών οι σπουδαστές παρακολουθούν μαθήματα θεωρίας - σολφέζ - ντικτέ και χορωδίας. Ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα μουσικά σύνολα της σχολής καθώς επίσης να παρακολουθούν τα διάφορα εργαστήρια που αφορούν το αντικείμενο σπουδών τους!

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Ηλεκτρική κιθάρα

Αγαπημένο όργανο των νέων και όχι μόνο! Η σπουδή της είναι παρόμοια με αυτήν της ακουστικής αφού οι βασικές αρχές παιξίματος είναι ίδιες. 

Οι σπουδαστές μαθαίνουν ταυτόχρονα ρυθμικά και σολιστικά παιξίματα.

Στα πρώτα 2 επίπεδα σπουδών γίνεται γνωριμία με τις βασικότερες τεχνικές soloing, strumming, picking, fingerstyle, flatpicking, arppegios, ενώ στα επόμενα χρόνια η σπουδή εμβαθύνει ακόμα περισσότερο και ενίοτε εξειδικεύεται κατά προτίμηση του σπουδαστή!

Συνολικά τα επίπεδα σπουδών είναι 3 με μέγιστο αριθμό φοίτησης τα 3 έτη για κάθε επίπεδο! Σε κάθε επίπεδο ο μαθητής αξιολογείται συγκεντρώνοντας  βαθμούς(grades), 3 σε κάθε επίπεδο. Το κάθε grade αντιστοιχεί σε επίπεδο μουσικών γνώσεων με τα αντίστοιχα grades ευρωπαϊκών μουσικών πανεπιστημίων και στις περισσότερες των περιπτώσεων το ξεπερνάει, έτσι η σπουδή εναρμονίζεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα! Με την απόκτηση κάθε grade δίνεται ανάλογη βεβαίωση σπουδών. 

Καθόλη τη διάρκεια σπουδών οι σπουδαστές παρακολουθούν μαθήματα θεωρίας - σολφέζ - ντικτέ και χορωδίας. Ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα μουσικά σύνολα της σχολής καθώς επίσης να παρακολουθούν τα διάφορα εργαστήρια που αφορούν το αντικείμενο σπουδών τους!

Μετά την ολοκλήρωση του 3 επιπέδου χορηγείται βεβαίωση αποφοίτησης!