οι σπουδές στο βιολί χωρίζονται στα εξής επίπεδα, με ελάχιστο χρόνο φοίτησης τα έτη που αναφέρονται παρακάτω:

Προκαταρκτική 2 έτη

Κατωτέρα 3 έτη

Μέση 3 έτη

Ανωτέρα 3 ή 4 χρόνια

Στο τέλος κάθε σχολικού έτους πραγματοποιούνται προαγωγικές εξετάσεις κατά τις οποίες κρίνεται αν ο σπουδαστής προαχθεί στο επόμενο έτος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 εξάμηνα φοίτησης στο κάθε επίπεδο.Μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους πραγματοποιούνται εξετάσεις προόδου(τεχνικές) για την ενδιάμεση αξιολόγηση των σπουδαστών.

Κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται κατ' εξαίρεσην τον Οκτώβριο.

Πτυχιακές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο ή τον Ιούνιο.

Κοινοποίηση σελίδας