Από 17/1/2022 οι σπουδές στα λαικά μας όργανα έχουν πλέον κρατική αναγνώριση, σύμφωνα με την απόφαση αρ. 7275 του ΥΠ.ΠΟ όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Β'77/17.01.2022 της εφημερίδας της κυβερνήσεως.

Ως εκ τούτου οι σπουδαστές των τμημάτων λαικής ή παραδοσιακής μουσικής μπορούν πλέον να αποκτήσουν πτυχίο και δίπλωμα αναγνωρισμένο και ισότιμο του πτυχίου ή διπλώματος των κλασικών σπουδών.

Το πρόγραμμα φοίτησης διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Προκαταρκτική τάξη: 1 έτος

Κατωτέρα τάξη: 2 έτη

Μέση τάξη : 3 έτη

Ανωτέρα τάξη: 2 έτη.

Ο σπουδαστής αποκτά πτυχίο με πτυχιακές εξετάσεις εφόσον έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ανωτέρα και αφού έχει επιτύχει στις εξετάσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων. Για το δίπλωμα απαιτούνται ακόμα 2 χρόνια φοίτησης από την αποφοίτηση από την Ανωτέρα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των υποχρεωτικών μαθημάτων θα αναρτηθεί στις επόμενες μέρες. 

Έχοντας 20 έτη εμπειρίας στη διδασκαλία της λαϊκής μας μουσικής, διαθέτοντας ήδη εδώ και χρόνια μια ολοκληρωμένη και σωστά διαρθρωμένη σπουδή στην εκμάθηση των λαικών οργάνων, είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε στους σπουδαστές μας  το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ανταποκρινόμενοι πλήρως στις νέες εξελίξεις!

Το φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί είναι από τη συναυλία των "Εναρέ" στο Βαφοπούλειο πνευματικό κέντρο μετά από πρόσκληση της διοίκησης τον Δεκέμβριο του 2019!

Ο υπεύθυνος τμήματος

Αργυρίου Βασίλης

Κοινοποίηση σελίδας